Do 15 december 2016

HVR Lezing over 't Woudt door Jacques Moerman in Museum Rijswijk.

Museum Rijswijk, Herenstraat 67, 2282 BR RijswijkDe aanleiding van de lezing is de verschijning van het gelijknamige boek, waarin zowel het kerkdorp als de kerk uitgebreid worden beschreven. De spreker heeft de laatste jaren meerdere nieuwe ontdekkingen gedaan, die in het boek en in de lezing besproken worden. Hoewel ’t Woudt altijd klein is geweest, heeft het dorp een rijke geschiedenis. Zo zijn er bewoningssporen uit de Steentijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd. De boter en kaas van Woud-Harnasch werden zelfs in de Zuidelijke Nederlanden afgezet. De benoeming van de pastoor en later de predikant geschiedde op een opvallende, democratische wijze. Het dorp heeft een aantal zeer bijzondere bewoners gehad, waaronder de welgeboren Adam van der Burch, predikanten, schoolmeesters en de Leidse portretschilder Woudanus. In één avond passeren alle hoogtepunten uit de geschiedenis van ’t Woudt.

Jacques Moerman (historicus en tevens voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden) illustreert zijn lezing met vele fraaie beelden.

Deze lezing wordt om 20.00 u verzorgd in Museum Rijswijk en de toegang is gratis.