Ma 19 maart 2018

Lezing "500 jaar Reformatie in Pijnacker - sproen van "Lutherye" op het Hollandse platteland" in Pijnacker

De Acker, Park Berkenoord 2, PijnackerOp maandag 19 maart organiseert het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker deze lezing in het kader van het vorig jaar gevierde Lutherjaar. Op 31 oktober 1517 maakte hij zijn beroemde 95 stellingen openbaar en bracht hiermee een blijvende scheuring teweeg in kerkelijk Europa. Nu lijkt het misschien heel normaal om over de beroemde Reformator uit de zestiende eeuw te spreken, maar dat was het in Luthers tijd beslist niet! Ook in Nederland en meer bepaald in Pijnacker mogen we niet voorbijgaan aan het Lutherjaar. Wist u bijvoorbeeld dat het in de omgeving van Pijnacker volop ‘Lutherde’ gedurende de jaren na 1520? In Delft werd anno 1525 een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een man die Lutherse boeken in bezit had. In Bergschenhoek werd in 1535 een zekere Martin Claesz verbannen ‘…ter cause van dat hy herdoopt was ende van zyn Lutherye.’ Van de laatste pastoor Allert van Lienen weten we dat hij ‘suspect was van ketterye.’ De man liep grote risico’s door openlijk uit te komen voor hun reformatorische sympathieën.

Historicus Sander Wassing komt op maandag 19 maart a.s. naar Pijnacker voor een lezing over de reformatorische invloeden in Pijnacker. Won Luthers gedachtegoed ook op het platteland terrein? Welke risico’s liepen mensen die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Pijnacker gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde. De lezing vindt plaats in ‘De Acker’, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Belangstellende niet-leden zijn van harte welkom (bijdrage 5 Euro).

Sander Wassing, die tevens conservator is van Historisch Museum Hazerswoude, is geen onbekende van het HGOP. Op 23 september 2014 verzorgde hij een lezing over de Raad van Beroerten en de Pijnackerse connectie. Onze ervaring met die lezing was dat hij een zorgvuldig verhaal vertelde en alles terdege had uitgezocht. Wij verwachten daarom ook nu weer een boeiende avond! En dus een grote opkomst van belangstellenden!