Do 22 februari 2018

Lezing "Akkerdijksche Polder en Ackerdijkse Plassen" in Pijnacker

De Acker, park Berkenoord 2, PijnackerDeze lezing wordt georganiseerd door het Histrorisch Genootschap Oud-Pijnacker en verzorgd door Frits van Ooststroom:

Ruim 200 jaar geleden, in 1812, werd de Akkerdijksche Polder tijdelijk toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Pijnacker. In 1921 gebeurde dat opnieuw. Daar ging al een lange geschiedenis aan vooraf waarin o.a. het vrouwenklooster in Rijnsburg een rol speelde.                      Nu wordt de polder gedeeld door de gemeenten Midden-Delfland, Delft en Pijnacker-Nootdorp.

In de lezing komen zeer diverse aspecten van het poldergebied aan bod. Bij de geologie en landschapsvorming speelt de aanwezigheid van de waterloop de Oude Leede een belangrijke rol. De ontginning en vervening hebben hun sporen nagelaten, waarbij de Ackerdijkse Plassen ontstonden met hun hoge natuurwaarden. De molens en gemalen komen natuurlijk aan de orde, evenals de wateren de Zweth en de Delftsche Schie.

In het tweede deel van de lezing gaat het vooral om de negen boerderijen die in de polder staan. Sommige daarvan dateren al van de zeventiende eeuw, zoals de boerderij van Natuurmonumenten. Op de gevel prijkt het jaartal 1666, maar op oudere kaarten wordt hier ook al een boerderij weergegeven. Is er nog iets terug te vinden van die voorganger?

Andere boerderijen werden in de zeventiende eeuw gebouwd, maar ook in de eeuwen die volgden. De meest recente boerderij werd in 1924 opgetrokken.

In de lezing wordt een en ander rijk geïllustreerd met foto’s en oude kaarten.

De lezing vindt plaats op donderdag 22 februari 2018 in ‘De Acker’, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden. Belangstellende niet-leden zijn ook van harte welkom (bijdrage 5 Euro).