Di 23 januari 2018

Lezing "Nieuwe functies voor de Gasthuisplaats" in Delft

VAK, Westvest 9, DelftDelfia Batavorum organiseert op deze avond drie lezingen door Wytze Patijn, Steven Jongma en Ilse Rijneveld :

Deze drie eminente sprekers gaan in op een zeer actueel onderwerp: de herinrichting van de Gasthuisplaats.

Op deze plek heeft ruim 700 jaar onafgebroken ziekenzorg plaatsgevonden. In 1968 ver-trok het Oude en Nieuwe Gasthuis naar een locatie aan de Westlandseweg. Sindsdien zijn verschillende plannen ontwikkeld voor deze prominente historische plek in de binnenstad. Wellicht herinnert u zich de lezing van Delfia Batavorum hierover uit 2013. Deze plannen zijn geen van alle gerealiseerd. Het is nu vooral een parkeerplaats. Op dit moment wordt onder coördinatie van Wytze Patijn, voormalig stadsbouwmeester van de Gemeente Delft, gewerkt aan een nieuw plan voor de herinrichting van deze plaats. Hiervoor worden bijeenkomsten gehouden, waarbij vele belanghebbenden betrokken worden.

Op deze avond kunt ook u meepraten over een mogelijke herinrichting van de Gasthuisplaats. Wytze Patijn zal de ontwikkelingen tot op heden toelichten en aangeven welke activiteiten in de toekomst zullen plaatsvinden. Hij zal vertellen waarom hij als voormalig stadsbouwmeester betrokken blijft bij de ontwikkeling van deze historische plek.

Daarna zal stadsarcheoloog Steven Jongma ingaan op de archeologische onderzoeken en bijzondere historische vondsten die in de afgelopen decennia op de Gasthuisplaats zijn gedaan.

Ilse Rijneveld, adviseur monumenten bij de Gemeente Delft, zal vervolgens ingaan op de gebouwde geschiedenis van deze plek. Onder de titel ‘Een nieuwe kans voor de Gasthuisplaats’ zal zij vertellen over de culturele waarde van deze plaats, aan de hand van de historische gebouwen op en aan de Gasthuisplaats.

Datum: Dinsdag 23 januari 2018

Locatie: De VAK, Westvest 9, 2611 AX

Aanvang: 20:00 uur

Toegang: Leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5.

Aanmelden niet nodig