Di 10 oktober 2017

Lezing "De reformatie in Delft en Delfland - 500 jaar na de 95 stellingen van Luther in Wittenberg" in Naaldwijk

Oude Kerk, Wilhelminaplein 7, NaaldwijkHet Historisch Genootschap Oud Westland organiseert deze lezing, samen met de werkgroep  Bezinning-Beleving-Verdieping van de hervormde en protestantse gemeenten van Naaldwijk. Hij wordt die wordt verzorgd door Paul Abels, met de volgende toelichting:

De maatschappelijke veranderingen die zich aan het eind van de 16de en het begin van de 17de eeuw voltrokken in Delft en de omringende dorpen als gevolg van de Reformatie, toegespitst op de reformatie in Naaldwijk, die in verschillende opzichten afweek van ontwikkelingen elders in het Westland/Delfland. Een en ander is beschreven in zijn dissertatie. Ook de oudste kerkeraadsnotulen van de Oude kerk zijn hiervoor gebruikt. Dit proefschrift was de helft van een tweeluik, dat hij samen met A.Ph.F. (Ton) Wouters het licht liet zien onder de titel ‘Nieuw en ongezien’. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland (1572-1621).

Paul H.A.M. Abels (1956) groeide op in Almelo, waar hij de Sint-Egbertusschool en het Pius X-college (HAVO, 1974; VWO, 1976) bezocht. Studeerde in Nijmegen geschiedenis, met als afstudeerrichting de Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme voor het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan o.a “Gouda en de Nederlandse kerkgeschiedenis”.