Do 7 september 2017

Lezing "Shell gebouwen in Den Haag" >>>

Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7; aanvang: 15.00 uur in de SalonVoor de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe verzorgt Paul Corbey een lezing over de gebouwen van Shelle in Den Haag: in Den Haag staat het hoofdkantoor van een van `s werelds grootste bedrijven namelijk Koninklijke Olie/Shell. In 1890 is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlands-Indië van start gegaan. Tijdens de moeilijke beginperiode op Sumatra werd de maatschappij aangestuurd door de eerste directeur, de heer Van Gelder, vanuit een kantoor in zijn Haagse woonhuis aan de Celebesstraat. Het bedrijf bleef gevestigd in Den Haag en bijzonder is dat reeds tijdens de oprichting de maatschappij het predicaat  `Koninklijk` werd verleend. In de loop van de jaren groeide het bedrijf steeds meer, de kantoren werden omvangrijker en het internationale karakter van het bedrijf en van haar werknemers hadden invloed op Den Haag.

Paul Corbey sloot zijn carrière bij Shell af met het leiden van het project waarmee het gebouwencomplex is gerealiseerd, zoals wij dat nu rond de Carel van Bylandtlaan kennen. In zijn lezing zal hij uitleggen wat de invloed van Shell op Den Haag is en beperkt zich hierbij zeker niet tot de gebouwen alleen.

 NB: Deze activiteit is ook toegankelijk voor introducés van Die Haghe

Datum: donderdag 7 september

Aanvang: 15.00 uur. (koffie/thee wordt geschonken vanaf 14.45 uur.)

Duur: ca. 1,5 uur    

Locatie: Salon van het Haags Historisch Museum

Kosten: €6 per persoon (introducés €8)

Aanmelden

-          graag via het e-mailadres activiteiten@haagsegeschiedenis.nl

-          eventuele betaling van de deelnemersbijdrage op rekening NL49 INGB 0000 0717 91 t.n.v. Geschiedkundige Ver. Die Haghe

-          Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw deelname