Historische Vereniging Rijswijk

Rijswijk: een moderne, ruime plaats met veel groene gebieden. Maar daarnaast ook een plaats die zich mag verheugen in een eeuwenoude geschiedenis.

De oude kern van Rijswijk is daar het levende bewijs van. Maar ook andere delen van Rijswijk hebben vaak een historisch zeer boeiend verleden.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Rijswijk en wilt u daarover meer weten? Dat kan wanneer u lid wordt van de Historische Vereniging Rijswijk.
Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verspreiding van de Rijswijkse geschiedenis en haar cultuurhistorisch erfgoed. De HVR organiseert lezingen en excursies, verricht en stimuleert onderzoek en verzorgt historische publicaties. Elk jaar geeft zij een rijk geïllustreerd jaarboek uit, met vele interessante artikelen. Leden ontvangen regelmatig een convocatie voor de bijeenkomsten, waarin zij op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging. 

Wilt u zich aanmelden als lid, klik dan hier. Wilt u vooraf meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de HVR, de heer Wim Dammers, via e-mail naar secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl , telefonisch onder nummer 070-3902609 of via de post: Van Vredenburchweg 3, 2282 SC Rijswijk.
Het postrekeningnummer van de HVR is NL69 INGB 0000 0383 54.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40411234