65 jaar Amateurspalet: een kleurrijk verledenOp 19 november 2016 werd de vereniging van beoefenaars van beeldende kunst in vrije tijd 'Amateurspalet' vijfenzestig jaar. De geschiedenis van die periode staat beschreven in 65 jaar Amateurspalet: een kleurrijk verleden. Het boekje kost € 15,- en is te koop in Museum Rijswijk en bij Bruna. Men kan ook een e-mail sturen naar mvanasten@amateurspalet.nl (webmaster) of annemiekcarlier@hotmail.com (voorzitter). Een uitgebreidere versie van het boek staat online onder de titel Amateurspalet: geschiedenis van een vitale vijfenzestigjarige.

Klik de digitale versie aan.