Wo 11 december 2019

Lezing HG Oud-Westland: "De Cananefaten in het Westland"

De Rank, Van Weelystraat 2, 2678 AV De LierOp 11 decmeber organiseert het Historisch Genootschap Oud-Westland deze lezing, welk wordt verzorgd door dr. Jasper de Bruin:

In de eerste eeuwen van onze jaartelling woonden de Cananefaten in het Westland. Romeinse schrijvers noemen ze bij naam en er zijn ook inscripties die ze vermelden. Ook via de archeologische opgravingen zijn ze bekend: op veel plekken in het Westland zijn de resten van hun woonplaatsen gevonden. Maar wie waren het eigenlijk? Waar kwamen ze oorspronkelijk vandaan? Wat was hun relatie met de Romeinse overheid? In de lezing van 11 december wordt op deze vragen een antwoord gegeven.

Jasper de Bruin (1976) studeerde archeologie in Amsterdam, werkte als archeoloog eerst bij de gemeente Delft en later aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de archeologie van de vroege Middeleeuwen in West-Nederland, waar hij aan veel opgravingen meedeed, zoals in Goedereede en Oegstgeest. In 2017 promoveerde hij met de dissertatie Rurale gemeenschappen in de Civitas Cananefatium 50-300 na Christus. Hij werkt in Leiden als universitair docent archeologie van Nederland · Romeins Nederland · veldarcheologie.

Woensdag 11 december 2019 in Zaal “De Rank” in De Lier. Van Weelystraat 2 2678 AV De Lier.
Aanvang 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:30 uur.
Gasten zijn van harte welkom. Wel wordt van hen een bijdrage gevraagd van € 4,- i.v.m. de kosten van de koffie/thee.