Di 21 november 2017

67e Algemene Ledenvergadering HVR

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, RijswijkAgenda ALV:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen van de 66e Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2017 (zie hieronder)
  4. Begroting 2018
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

P A U Z E

“De straatnamen van Rijswijk (ZH)” door HVR-lid Joop Josée:

In dit boek beschrijft hij een groot aantal straatnamen van Rijswijk, met per straat een verklaring van de naam. Het boekje is mooi geïllustreerd. Hij heeft dit boekje uitgegeven in eigen beheer. De winkelprijs van het boekje is € 12,95 (verkrijgbaar bij The Printer, Lindelaan 339, Bruna, Herenstraat 5 en In de Boogaard en Vivant de Linde, Lindelaan 243), maar alleen op 21 november is het voor leden van de HVR verkrijgbaar voor de speciale prijs van € 10!

Na de pauze presenteert de HVR-Werkgroep “Rijswijk Verbeeld” weer een aantal nieuwe filmpjes van Omroep Rijswijk over het Rijswijk in de 80-er en 90-er jaren.

Aansluitend worden het boekje Verteld Verleden 2017 en het Jaarboek 2017 uitgereikt aan de auteurs en aan de leden!

De aanwezige leden worden vriendelijk verzocht om een aantal Jaarboeken uit hun buurt mee te nemen ter bezorging voor de leden, die niet in staat zijn om deze avond bij te wonen. Bent u bereid om een aantal boeken extra mee te nemen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om –nadat u uw eigen exemplaar in ontvangst heeft genomen-- even te wachten tot de andere aanwezigen hun boek hebben afgehaald? Daarna worden de “bezorgboeken” uitgedeeld.

Contributie 2017

De meeste leden hebben de contributie 2017 voldaan, waarvoor onze dank. Degenen die nog niet hebben betaald worden uitgenodigd dit alsnog te doen: wie op 13 november a.s. nog niet heeft betaald ontvangt géén Jaarboek 2017.