Di 21 november 2023

76 e Algemene Ledenvergadering

Gebouw Hofrust 44 B te Rijswijk 

Het Bestuur van de Historische Vereniging Rijswijk nodigt u uit voor de

76 e Algemene Ledenvergadering

     te houden op dinsdag 21 november 2023 aanvang 20.00 uur

      Gebouw Hofrust Herenstraat 44b Rijswijk

Agenda ALV:

  1. Opening met ingekomen stukken en mededelingen
  2. Notulen van de 75 e ALV van 23 mei 2023 ( worden separaat toegezonden )
  3. Financiën
  4. Contributievoorstel 2024 ( toelichting ter vergadering )

Leden ( tussen 25 en 65 jaar )                            25 euro  ( 2023 22,50 )

Leden ( > 65 jaar )                                              20 euro  ( 2023 18,50 )

Leden  (< 25 jaar )  nieuw!                                 10 euro

Bedrijfsleden                                                       30 euro   ( 2023 26,00)

Onkostenopslag leden zonder e mail adres  10 euro

  1. Begroting 2024 ( wordt separaat toegezonden )
  2. Wat verder ter tafel komt
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Leden zonder e mail adres die vooraf over de stukken onder punt 2 en 3 b willen beschikken kunnen deze na telefonisch overleg op halen bij de voorzitter.

De stukken zijn uiteraard ook ter beschikking voor de vergadering in de zaal.

Aansluitend verzorgt  ir.Elisabeth Rijkels-Visser ( “Piet Design” ) een voordracht

Voortbouwen op historie

Wat begon als een hobby aan de keukentafel in de jaren 80 is uitgegroeid tot een internationaal opererend ontwerpbureau. “Piet Design” is haar bedrijf maar binnen de HVR is ze inmiddels vooral bekend als promotor van Hansken de olifant. Er schuilt echter meer achter deze ondernemende Rijswijkse. Vanuit een grote liefde voor ruimtelijk ontwerp heeft ze al decennia gewerkt op het raakvlak van vormgeving, kunst en geschiedenis als een boek over architectuur, toneeldecors, tentoonstellingen, bouwplaten etc., allemaal ontwerpen met met hun eigen verhaal, voortbouwend op historie

                                                         Pauze

Na de pauze zal het eerste exemplaar van het Jaarboek 2023 en van het boekje Verteld Verleden 2023 in ontvangst worden genomen door de Burgemeester van Rijswijk, mevrouw Huri Sahin. Vervolgens worden de boeken voor de leden uitgereikt. De aanwezige leden worden vriendelijk verzocht om een aantal jaarboeken voor afwezige leden uit hun buurt mee te nemen ter bezorging.

Wilt u deze na afloop meenemen nadat de andere aanwezigen hun exemplaar ontvangen hebben.