Di 19 november 2019

Algemene Ledenvergadering

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, RijswijkAgenda ALV:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen van de 70e Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2019 (zie hieronder)
  4. Begroting 2020
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Leden met een mailadres ontvangen de notulen van de vorige ALV (agendapunt 3) en de Begroting 2020 (agendapunt 4) per mail.

Leden zonder mailadres, die vooraf over de stukken willen beschikken kunnen deze na telefonisch overleg ophalen bij de secretaris, de heer Wim Dammers (zie briefhoofd).

De stukken zijn uiteraard ook ter beschikking in de zaal.

Aansluitend verzorgt HVRlid Jaap van Zijderveld de lezing:

DE DOODENDRAAD (met dubbel O)

  • De elektrische draadversperring aan de Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog -

In het late voorjaar van 1915 bouwden de Duitsers langs de Nederlands-Belgische grens een draadversperring.

Een versperring naar het neutrale Nederland, maar ook het verhinderen van spionage lagen daaraan ten grondslag.

Vindingrijk als de grensbewoners waren, trachtten ze creatief met die grensversperring om te gaan. Dat liep nogal eens verkeerd af, want elektriciteit kenden de meeste bewoners niet…

Em. prof. dr. Alex Vanneste (Universiteit Antwerpen) heeft zich jarenlang in dit onderwerp verdiept. Jaap van Zijderveld vertelt en laat u er iets meer over zien.

 PAUZE

Na de pauze worden het Jaarboek 2019 en het boekje Verteld Verleden 2019 uitgereikt aan de leden. De aanwezige leden worden vriendelijk verzocht om een aantal Jaarboeken uit hun buurt mee te nemen ter bezorging voor de leden, die niet in staat zijn om deze avond bij te wonen.