Di 8 oktober 2019

Die Haghe-lezing: "Zand en veen: den Haag, een stad van rangen en standen ?"

Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7; aanvang: 15.00 uur in de SalonOp dinsdag 8 oktober organiseert de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe deze lezing, welke wordt verzorgd door Paul Gerretsen.

Tegen het midden van de 19e eeuw begon den Haag uit zijn voegen te barsten en was stadsuitbreiding onontkoombaar. Een uitgelezen plek leek hiervoor ten zuidoosten van de bebouwde kom te liggen. Daar bevonden zich goede waterverbindingen, zoals de Vliet en ook de nabijheid van het station Hollands Spoor was voor de meer vermogende Hagenaars, zo leek het, zeker niet onaantrekkelijk. Zo werd een nieuwe wijk ontworpen rond een statig centrum met bijna Parijse allure: het Oranjeplein. Maar evenals indertijd de Prinsegracht, bleek dit plan toch te ambitieus en hield het ook te weinig rekening met de traditionele voorkeur van de gegoede Hagenaar om niet op het veen maar op het zand te wonen. Zo verloor het oranjeplein qua aantrekkelijkheid het gaandeweg van de Archipel- en de Zeeheldenbuurt, die wat later gebouwd werden op duinafgravingen in westelijk den Haag. 

Paul Gerretsen schetst aan de hand van oude prenten, foto's en kaarten een beeld avn deze groeistuipen.

Aanvang: 15.00 uur (koffie/thee vanaf 14.30 u)

De lezing duurt ca. 1 uur.

Kosten: € 6,= voor leden van Die Haghe, € 7,= voor introducés

Aanmelden via email naar: activiteiten@haagsegeschiedenis.nl ; betaling op rekeningnummer NL49 INGB 0000 0717 91 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe; bevestiging van deelname volgt per mail; wanneer er geen plaats meer is, wordt dat ook per mail kenbaar gemaakt