Di 19 februari 2019

HVR-lezing: "Het activisme van J.C. Overvoorde (1865-1930) in de Monumentenzorg en de Vrouwenstrijd"

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk; gratis toegangJ.C. Overvoorde (1865-1930), wiens voorgeslacht tot in de Middeleeuwen in Rijswijk aanwijsbaar is, was geleerde, archivaris te Dordrecht en Leiden, museumdirecteur, en oprichter en gedreven bestuurder van de Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. Maar hij was ook een progressieve liberaal – lid van de Radicalen Bond – en feminist. In 1891 promoveert hij te Leiden op het eerste feministische proefschrift in Nederland, in een tijd waar de vrouwenstrijd onder leiding van Wilhelmina Drucker aanvangt en later door Aletta Jacobs wordt voortgezet.

Eind jaren negentig richt Overvoorde, als archivaris van Dordrecht, de Oudheidkundigen Bond op. Die vereniging van erfgoedinstellingen is hard nodig, omdat de Overheid de belangen van het erfgoed niet beschermt: veel vaderlands erfgoed verdwijnt in die periode. Vanuit de Oudheidkundigen Bond maakt Overvoorde zich sterk voor de landelijke inventarisatie, de wettelijke bescherming en het herstel van monumenten.

Overvoorde is een activist, die beseft dat op veel gebieden Nederland verbeterd kan worden en dat daarvoor acties dringend geboden zijn. In de voordracht, met beelden, zal ik zijn strijd voor de vrouwen en de monumentenzorg belichten.

Na de voordracht kan de biografie tegen contante betaling (29,50 euro) worden gekocht, indien gewenst gesigneerd. Zie eventueel: https://www.uitgeverij-ijzer.nl/boeken/237-paul-p-j-overvoorde-als-het-maar-tot-iets-leidt.

Na enkele jaren kunstacademie studeerde Paul P.J. Overvoorde wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht. Na voltooiing daarvan deed hij op diverse terreinen onderzoek, onder meer naar normatieve argumentatie. Daarnaast was hij als docent en stafmedewerker werkzaam. De auteur publiceerde over uiteenlopende onderwerpen als paternalisme en autonomie, discriminatie en voorkeursbehandeling, en ondernemen in welzijn. Recent verscheen de biografie: “Als het maar tot iets leidt …” Mr.Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930), Strijder voor erfgoed en feminist