Do 20 december 2007

HVR-lezing over "De Delftse kunstverzamelaar Hugo Tutein Nolthenius" door de heer drs. Ronald E. Brouwer

Gebouw HofrustHugo Tutein Nolthenius was directeur van de Nederlandse Oliefabrieken (nu Calvé) en een bekende kunstverzamelaar in zijn tijd (eind 19e begin 20e eeuw). De bekende symbolistische schilder Johan Thorn Prikker heeft in 1912 een portret van hem geschilderd, dat centraal komt te staan in een tentoonstelling die over Tutein Nolthemnius, die in 2008 in het Museum het Prinsenhof in Delft wordt gehouden.

Als samensteller van deze tentoonstelling heeft Ronald Brouwer Tutein Nolthenius in zijn tijd geschetst, tevens heeft hij toelichting gegeven op de recente samenvoeging van de Gemeentemusea, het Gemeentelijk Archief en de Archeologische Dienst van Delft in de nieuwe organisatie Erfgoed Delft e.o.