Do 25 februari 2010

HVR-lezing over de voormalige steenfabriek op de Steenplaets

Gebouw HofrustIn de Plaspoelpolder bij de Rijswijkse haven heeft vermoedelijk al sinds de Middeleeuwen een steenbakkerij gestaan, onder de naam "de Steenplaets": de Steenplaetsstraat en de Steenplaetsbrug herinneren hier nog aan. Halverwege de 19e eeuw staakt de fabriek haar werkzaamheden.

De heer Rob Vermeulen, bestuurslid van de Stichting Historie Grofkeramiek heeft onderzoek naar de geschiedenis van deze fabriek gedaan: hij deelde tijdens deze avond een lezing met de titel "Van steenbakkerambacht tot moderne procesindustrie" met ons.