Do 16 december 2010

HVR-lezing over Steenvoorde n.a.v. nieuw verschenen boek door Mr. Henk Steenvoorde

Gebouw HofrustOp donderdag 16 december heeft de heer Dr. Harrie Salman een lezing gehouden over een van de vier kastelen, die in Rijswijk in de middeleeuwen zijn gebouwd, te weten 'kasteel Steenvoorde'. Dit kasteel is ondertussen verdwenen, maar de restanten zijn opgegraven.
In zijn lezing heeft hij ook de geschiedenis van de bewoners, de adellijke familie Steenvoorde geschetst: een aantal nazaten van deze familie zaten deze avond in de zaal!
De heer Salman heeft over dit onderwerp het boek "Steenvoorde – een verdwenen middeleeuws kasteel, een adellijk geslacht met niet-adellijke nazaten en een Rijswijks landgoed" geschreven, tesamen met de heer Henk Steenvoorde, een nazaat. Het boek is als deel 22 verschenen in de Rijswijkse Serie van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten (www.historie-rijswijk.nl/ ).
Na afloop was er voor de aanwezigen gelegenheid om het boek te kopen en het te laten signeren door de auteur.

coverboek
De cover van het boek