Do 17 september 2009

HVR-lezing "Vier MP naar MAC; de Romeinse infrastructuur in de Haagse kustregio" door Dhr. drs. J.A. Waasdorp

Gebouw HofrustDe heer drs. J.A. Waasdorp, archeoloog bij de gemeente Den Haag, heeft een boek geschreven over de infrastructuur van de Romeinen in onze regio ("M.P. naar M.A.C., Romeinse mijlpalen en wegen", Haagse Oudheidkundige Publicaties 8). Centraal staat hierbij de vondst van vier mijlpalen: deze hebben voor heel veel nieuwe informatie gezorgd over de Romeinse infrastructuur. 
Over dit onderwerp verzorgt hij deze avond een lezing. Ook staat hij stil bij de militaire bezetting van het gebied. 
MP staat voor "Milia passuum": Romeinse mijl en MAC staat voor....