Di 22 januari 2019

Lezing Delfia Batavorum: "Rijk en machtig ten tijde van de Republiek, in en via Delft"

Van de Mandelezaal, Prinsehof, DelftOp dinsdag 22 januari organiseert Delfia Batavorum deze lezing, welke wordt verzorgd door Kees Zandvliet.


In Holland, het machtigste en rijkste gewest tijdens de Republiek, woonden veruit de meeste rijken van de Republiek. Rijkdom en macht waren nauw met elkaar verbonden. Hollandse rijken woonden vooral in de steden, zoals Delft.
Die rijken waren via hun familienetwerk, hun politieke ambten of bijvoorbeeld via de VOC verbonden met steden en landelijke gebieden elders in Holland, met de regionale of internationale politiek of met gebieden overzee. Kees Zandvliet zal dieper ingaan op deze aspecten aan de hand van verschillende Delftenaren uit de Republiek. Zo zal hij vertellen over burgemeester Gerard Putmans (1641-1698), wiens vader gouverneur was van Taiwan.
En uiteraard ontbreken de prinsen en prinsessen van Oranje niet!

Kees Zandvliet is wetenschappelijk medewerker van het Amsterdam Museum en hoogleraar vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam
aan de Universiteit van Amsterdam.
Recentelijk publiceerde hij De 500 rijksten van de Republiek.
Samen met Hans Goedkoop schreef hij eerder De Gouden Eeuw en De IJzeren Eeuw. De twee laatstgenoemde boeken begeleidden twee tv-series
en twee tentoonstellingen. Hij promoveerde in 1998 aan de Rijksuniversiteit Leiden op 'Mapping for Money. Maps, Plans and Topographic Paintings and their Role in Dutch Overseas Expansion'

  • Aanvang lezing: 20:00 uur
    • Locatie: Van de Mandelezaal, ingang Oude Delft
    • Aanmelding niet nodig
    • Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,-