Wo 19 juni 2019

Lezing HV Wateringen-Kwitsheul "De buitenplaats Suydervelt bij Wateringen'

Hofboerderij, Hoflaan 1, WateringenOp woensdag 19 junie organiseert de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul de lezing "De buitenplaats Suydervelt bij Wateringen", een buiten met een lange geschiedenis:

De boerderij “Suydervelt” was van oorsprong een ‘buiten’, een herenhuis voor de zomer in het groen. Het werd rond 1620 gebouwd, in opdracht van de in Delft woonachtige Mr. Dirk Jacobszn. van der Dussen.

Uit een acte van 1746 bleek dat dat toen al een omvangrijke boerderij was “De Hofsteede genaamd Zuijdervelt, bestaande in een Heeren Huijsinge en Koetshuijs en een Stallinge, alsmede Tuijnmanshuijs en werkhuijs, Tuijnen, Laanen, Houtgewassen en verdere Plantagie, bovendien Speelhuijs, orangie huijs, managerie, Kommen, vijvers, grotwerken, en dergelijke; nog een aparte Boerenwoninge met Koestal, Twee Hooij Bargen en een wagenschuur ende nog vier partijen Weijlandt alles staande ende gelegen annex den anderen in de Oudewateringveldse Polder af, en aan den Dorpe van Wateringen, ende te samen groot vijftien mergen en vijfhonderd Roeden”.

Tot halverwege de 18e eeuw bleef het in bezit van de familie Van der Dussen, daarna wisslede het enige keren van eigenaar.

In december 1898 werd het complex van Suydervelt in een openbare veiling, in logement Het Huis ten Hoek van de heer J. de Boer, gelegen aan het Plein te Wateringen, voor een bedrag van 132.500 gulden verkocht. Het complex bestond uit de bekende statige boerderij, met bijgebouwen en 72 ha landerijen.

Boerderij Suydervelt werd 11 juni 1969 onder nummer 38409 in het register van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als Rijksmonument ingeschreven. Vanaf 1974 toont de gemeente Wateringen interesse in de grond achter boerderij Suydervelt. Het resultaat daarvan werd de woonwijk Suydervelt, die eind jaren zeventig begin jaren tachtig werd ontwikkeld en gebouwd.

Deze lezing wordt verzorgd door Chris Batist, voorzitter van de Historische Verneiging Wateringen-Kwintsheul.

Voorafgaand aan de lezing wordt de Jaarvergadering gehouden. De zaal is open vanaf 19.30 u.