JaarboekenSinds 1995 geeft de Historische Vereniging Rijswijk een jaarboek uit. Elk jaar weer staat dit rijk geïllustreerde boek vol met interessante artikelen uit de Rijswijkse geschiedenis.
Het lidmaatschap van de HVR is inclusief dit jaarboek.

Aan de rechterzijde vindt u het overzicht van de tot nu toe verschenen Jaarboeken, met inhoudsopgave.

Het personenregister van de Jaarboeken van 1995 tot en met 2016 kunt u hier downloaden:
Download het bestand in Excel

Het personenregister van het Jaarboek 2017 kunt u hier downloaden:
Download het bestand in Excel

Het personenregister van het Jaarboek 2018 kunt u hier downloaden: 

https://historischeverenigingrijswijk.nl/downloads/Persoonsregister-JB-2018.xlsx 

Het personen- en zakenregister van de Kronieken van 1984-1994 kunt u hier downloaden:
Download het bestand in Pdf

Het laatst verschenen Jaarboek is te verkrijgen voor € 19,95 bij de volgende verkooppunten:

 • tijdens de HVR-bijeenkomsten
 • Museum Rijswijk, Herenstraat 67
 • Bruna, Herenstraat 5
 • Stadhuis, Boogaardplein 1

Het Jaarboek 2018 is op dinsdag 20 november aan de leden gepresenteerd. Inhoud:

 • Voorwoord – Ruud Poortier
 • De herberg 't Haantje - Aart Struijk
 • Nederland-België in de binnenlanden van Rijswijk - Willem van der Ende
 • Hofrust - Heilina van Putten
 • De "Waterloze" in Rijswijk - Ronald A. van der Spiegel
 • Op excursie naar Rijswijk in 1668 - Frans Holtkamp
 • De Plaspoelpolder: een succesvol verstandshuwelijk - Marty Thieleman
 • Honderd jaar geleden, 1918 - Willem van der Ende
 • Eensociaal experiment in Rijswijk - Frans Holtkamp
 • Noodgeld in Rijswijk: gedrukt, maar niet uitgegeven - Wim Dammers
 • Markt als sfeerbepaler in Oud-Rijswijk - Marianne van Rossum
 • Rijswijkse klarinettist bij de "Mounties" - Marty Thieleman (red.)
 • Alexander Oosten: halve eeuw passievolle vioolbouw - Marty Thieleman
 • Joods oorlogsplaquette onthuld - Rob de Mooy
 • In memeoriam Nico Struijk (1946-2017) - Nicolette van der Werff
 • In memoriam Chris Gutjahr (1925-2018) - Frans Holtkamp
 • Het einde van de kastanjeboom voor Museum Rijswijk - Arjan Kwakernaak
 • Archeologische kroniek Rijswijk over 2017 - Hans Koot
 • Jaarvoerzicht HVR 2017 – Wim Dammers
 • Gemeente Rijswijk in 2017 – Wilberd Gijzel
 • Register van personen – Redactie

 

Auteursfoto Jaarboek 2018:

Van links naar rechts:

Rob de Mooy, Marty Thieleman, Ruud Poortier, Willem van der Ende, Frans Holtkamp, Wim Dammers, Marianne van Rossum, Heilina van Putten, Aart Struijk