Nieuws: Rijswijk en regio

HVR-Lezing

19 december 2023


Het Bestuur van de Historische Vereniging Rijswijk nodigt u graag uit voor een lezing op

                                    dinsdag 19 december 2023, aanvang 20.00 uur

                                               in gebouw Hofrust, Herenstraat 44 b

 

Vanuit de vraag “Waar kennen we Maarten van Rossem van ?” schetst Sander Wassing het wereldbeeld en de erecodes van de adel en gaat hij kort in op het conflict tussen het huis Bourgondië-Habsburg en de hertogen van Gelre. Na de pauze gaat hij vervolgens uitgebreid in op de overrompeling van Den Haag (Van Rossem kwam met ongeveer 2000 man voetvolk, bij Voorschoten splitste de troepenmacht op waarbij de ene helft Den Haag in trok via het Haagse bos en de andere helft vanuit Rijswijk) en tot slot over de gevolgen van deze militaire actie. Het was, zo zou later blijken, een pyrrusoverwinning.

Sander Wassing is al historicus afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en hij verzorgt lezingen voor historische verenigingen over een scala van historische onderwerpen. Daarbij spits hij het onderwerp toe op de lokale en regionale geschiedenis. In 2016 schreef hij in samenwerking met de Historische Vereniging Het Land van Brederode een boek over de Grote Geus Hendrik van Brederode. Sinds 2018 werkt hij als informatiespecialist voor het Rijswijkse bedrijf DOCFactory. Verder ontsluit hij op projectbasis archieven en adviseert hij over informatiehuishouding, voor overheden en tal van andere instanties overal in het land.

 

Toegang gratis

 

Agenda 2024

Voor de lezingen in het voorjaar 2024 kunt u de volgende data reserveren

20 februari         Joods leven in het Westland ( Harry Groenewegen )

19 maart            Museumhuizen van Hendrick de Keyser ( Nanine Moonen)

23 april              Geschiedenis van de vliegbasis Ypenburg ( Henk Kronenberg )

21 mei                Algemene Ledenvergadering