Nieuws: Rijswijk en regio

Wilhelminalantaarn op de gemeentelijke monumentenlijst >>> LEES MEER

25 april 2021


Op verzoek van  de HVR hebben B&W ingestemd met plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de Wilhelminalantaarn, die staat nu nog opsteld in Park Hofrust.

Met een door de coronamaatregelen sober samenzijn, bekrachtigde cultuurwethouder Johanna Besteman op woensdag 21 april, samen met de Historische Vereniging Rijswijk en HVR-lid Hans Paping, de bevestiging van de cultuurhistorische waarde van de door de bekende architect Hermanus van der Kloot Meijburg ontworpen gedenklantaarn.

Onderzoek
HVR-lid Paping heeft tien jaar lang een diepgravend onderzoek verricht naar de geschiedenis van de lantaarn. Opgericht om het 40-jarig regeringsjubileum (1898-1938) van koningin Wilhelmina te vieren in een gemeente met een aanwijsbare band met de Oranjes. Door de oorlog kon de lantaarn pas in 1945 geplaatst en onthuld worden. De onthulling van het monument was in 1945 het hoogtepunt van de bevrijdingsfeesten in Rijswijk. De lantaarn, kosten 1700 gulden, betaald door de Rijswijkse bevolking, werd onthuld op de hoek van de Lindelaan-Willemstraat. Het moet volgens Paping daar 75 jaar geleden “een groots gevierd feest” zijn geweest. Vanwege het toenemende verkeer, vooral in gang gezet door “bouwburgemeester” Bogaard, werd eind 1959 besloten het monument van de kruising te verwijderden, het stond tenslotte toch maar in de weg, en kreeg het een plek op de gemeentewerf. Uiteindelijk kwam het monument op Park Hofrust terecht, waar de sokkel van twee meter hoog, met daarop een gietijzeren sierconstructie met de opvallende monogram van Wilhelmina, een verpauperd bestaan leidde. 

En een onzichtbaar bestaan: veel Rijswijkers hebben geen idee wat voor monument daar staat.

Paping heeft zich langdurig ingezet om de lantaarn op een prominentere plek binnen de gemeente te krijgen en dan vooral : meer in het zicht. De HVR heeft zijn idee richting de gemeente ondersteund.

Hij pleitte voor een plek bij de het Ruysdaelplein, in de groenstrook aan de Van Vredenburchweg. Deze verplaatsing wordt ook te zijner tijd gerealiseerd: de gemeente heeft er budget voor uitgetrokken.

Op de foto: Wethouder Cutureel Erfgoed Johanna Besteman, met naast haar Hans Paping en links Wim Dammers, secretaris HVR

Met dank aan Peter Petit, Rijswijks Dagblad