Rijswijk Verbeeld
De werkgroep Rijswijk Verbeeld zoekt, legt vast en documenteert materiaal over Rijswijk op de gevoelige plaat en film. Met name onbekende en verborgen opnames zijn onderdeel van de activiteiten, omdat deze gemakkelijk verloren dreigen te gaan, zowel door onwetendheid als door kwaliteitsverlies vanwege ouderdom. In de rechterkolom onder "Meer Rijswijk verbeeld" kunt u geupload filmmateriaal bekijken.

Materiaal kan altijd gemeld worden via het verenigingssecretariaat: secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl.