Herdenking neerstorten Amerikaanse bommenwerper Lil' Max 2009-2010In 2009 is aan de Mgr. Bekkerslaan, op de plek waar op 26 september 1944 de Amerikaanse bommenwerper Liberator B-24 Lil' Max neerstortte een gedenkteken opgericht. Het gedenkteken, dat is geplaatst op initiatief van HVR-lid Bart Tent herdenkt de hierbij omgekomen piloten THOMAS H. GILL en WILLIAM G. RAYNER. De andere 9 bemanningsleden wisten te ontkomen. Een deel werd krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers en een deel werd via de Nederlandse ondergrondse naar bevrijd gebied gebracht.

Het gedenkteken is geadopteerd door de lokale basisschool Het Kristal.

Tijdens de herdenking in 2010 was de Amerikaan Bill Davenport aanwezig, een veteraan van de 446th Bombardment Group, waarvan de bommenwerper Lil'Max deel heeft uitgemaakt.   

Van beide plechtigheden treft u hier filmmateriaal aan, dat is vervaardigd door HVR-lid Robert Heijdemann.