School Huis te Lande 1930Een juweel van een film! Beelden van een amateur, dat wel, maar met liefde opgenomen. Je waant je in het paradijs. Dat stukje Eden is 'Huis te Lande', de Eerste Middelbare Tuinbouwschool voor Meisjes in Nederland te Rijswijk. De titel vermeldt het jaartal 1930. Dat is niet geheel zeker. Het zou ook 1932 kunnen zijn, het jaar waarin de school haar zilveren jubileum viert. In ieder geval dateert het filmpje van vóór 1938: het stationnetje Rijswijk-Wateringen komt in beeld en daarvan is bekend dat het in dat jaar werd opgeheven. Er wordt niet ingesproken. Veel wordt aan de verbeelding van de kijker overgelaten. De muziek is later toegevoegd en versterkt de nostalgische sfeer. Dat past bij de waardering die veel oud-Huis te Landers uitgesproken hebben en nog uitspreken over hun opleiding in Rijswijk. De foto hierboven is nóg historischer dan het filmpje: het vroegste jubileum uit de geschiedenis van Huis te Lande wordt gevierd, het tienjarig bestaan in 1917. We zien leerlingen vol overgave het romantische stuk Les Romanesques van de Fransman Edmond Rostand uit 1894 spelen.

Bekijk het filmpje School Huis te Lande 1930