Kees Kort en Bart Tent: kloppend hart van Te WerveKees Kort (1927) en Bart Tent (1930) zijn 'getrouwd' met het landgoed Te Werve, door Shell, toen nog BPM, aangekocht als ontspanningsterrein voor het personeel. Bart gaat in 1960 bij Shell werken en recreëert vanaf dat jaar op Te Werve. Kees komt als 15-jarige bij Shell in dienst, verzorgt in de oorlogsjaren de groentetuin op Te Werve en onderhoudt er ná de oorlog de sportvelden. Nog steeds zijn ze aan Te Werve, inmiddels door Shell verkocht, als vrijwilligers verbonden. Kees neemt de natuur voor zijn rekening en kan inmiddels alle bomen, paddestoelen en overige planten bij name noemen. Bart concentreert zich op de geschiedenis van Te Werve. De oorlog maakt daar een substantieel deel van uit. 'Ik ben oorlogsgek', bekent hij. Het interview Kees Kort en Bart Tent: kloppend hart van Te Werve brengt nog meer geheimen aan het licht. Kees Kort is, bijna 92 jaar oud, op 28 oktober 2019 overleden. Zijn trouwe compagnon Bart Tent verwisselt het tijdelijke met het eeuwige op 20 maart 2021.

 

Lees het interview