Open Monumentendag 2017Open Monumentendag 2017 weer zeer geslaagd! 

Ondanks een periode van wisselvallig weer kunnen we toch constateren dat Open Monumentendag 2017 zeer geslaagd is geweest. Gelukkig was het op zaterdagmiddag –behoudens een korte maar hevige bui- droog. Maar de vele regen in de voorafgaande dagen leidde ’s morgens wel tot een bericht vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland dat alle gemalen die normaal gesproken opengesteld zijn, vanwege de drukke werkzaamheden nu niet open zouden zijn. De medewerkers van het Hoogheemraadschap in het prachtige Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder lieten de bezoekers echter –ondanks hun drukke werk- toch toe. En gelukkig maar, want rond 14.00 uur waren er al zo’n 30 bezoekers geteld!

 Gemaal Plaspoel- en Schaapweimolen                                                                                                                              Medewerker van het Hoogheemraadschap Delfland in het gemaal (foto: Tino van Dam)

En dat was natuurlijk nog maar 1 van de opengestelde monumenten. Geschat wordt dat alle monumenten samen in Rijswijk ruim meer dan duizend bezoekers hebben getrokken.  

                                                                                                                     Voorzitter Jos Bolte van de Werkgroep Open Monumentendag introduceert het programma van de opening en schetst de open monumenten. (foto: Tino van Dam)

De dag werd zoals gebruikelijk ’s morgens in de Oude Kerk geopend door de wethouder voor Cultureel Erfgoed, Marloes Borsboom. Zij reikte de jaarlijkse Monumentenprijs van de gemeente uit aan het bestuur van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten (SRHP). Deze stichting heeft jarenlang een enorme bijdrage geleverd aan het in boekvorm vastleggen en uitgeven van vele interessante onderwerpen van de Rijswijkse historie. De prijs is dan ook zeer verdiend!  Op de foto aan het begin ziet u wethouder Marloes Borsbooem en de bestuursleden van de SRHP Hans van Rossum (links) en Willem vd Ende (foto: Tino van Dam)

                                                                                                                        De opening werd muzikaal omlijst door leerlingen van Trias (foto: Tino van Dam)

Helaas werden er, zoals vele jaren wel het geval was, niet de bekende blauwe monumentenbordjes uitgereikt om een korte toelichting te geven op een monument als mensen er langs komen. Maar als het goed is komt de wethouder daar op een later moment nog mee.  

Ook lanceerde Marloes Borsboom de door de Werkgroep Open Monumentendag Rijswijk ontwikkelde app “Rondje Rijswijk”. Daarin zijn nu enkele wandel- en fietstochten langs monumenten in Rijswijk opgenomen om interactief met telefoon of tablet de routes te volgen. Dat maakt het óók voor jongeren extra aantrekkelijk om geïnteresseerd te raken in een stukje historie in onze mooie gemeente. Het is de bedoeling dat de app verder wordt gevuld met routes vanuit andere organisaties, zodat “Rondje Rijswijk” een begrip wordt voor en gebruikt wordt door alle Rijswijkers!  

Het was al met al een druk en interessant weekend. Het samenvallen van Open Monumentendag –sinds jaar en dag in het tweede weekend van september- met het Strandwalfestival is wel een aandachtspunt. Het aanbod aan leuke en interessante onderwerpen is in één weekend zo groot dat het onmogelijk is alles te bezoeken. Overwogen wordt om Open Monumentendag in Rijswijk daarom een week eerder te houden, zodat er wellicht nog meer gerichte aandacht van geïnteresseerde inwoners en anderen zal zijn voor de opengestelde monumenten. Of dat gebeurt zal bliken bij de aankondiging in de loop van het nieuwe jaar. 2018 is trouwens het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Het thema van Open Monumentendag 2018 zal daarmee verbonden zijn.

                                                                                                                       De kraam van de HVR op het Strandwalfestival, met van links naar rechts: Corrie Dammers, René Knijnenburg en Wim Dammers (foto: Marianne van Rossum)

Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017

Open Monumentendag

thema: Boeren, burgers en buitenlui

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken, waar u normaal niet zo snel komt of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Tot die tijd bent u van harte welkom op de Open Monumentendag Specials, die gedurende het hele jaar door heel Nederland worden georganiseerd.

Augustus 2017: PROGRAMMA Open Monumentendag 2017 Rijswijk  

“BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI”

 Zaterdag 9 september    

11.00 – 12.00 uur              Opening van Open Monumentendag 2017 door de wethouder voor Cultureel Erfgoed mw. Marloes Borsboom in de Oude Kerk. Tevens reikt de wethouder de gemeentelijke Monumentenprijs 2017 uit en een aantal monumentenbordjes. Heel bijzonder dit jaar is de introductie van de App (applicatie) “Rondje Rijswijk”, waarin wandel- en fietsroutes in Rijswijk zullen worden opgenomen. Om te beginnen met enkele “monumentenroutes”, ook om het voor jongeren extra leuk en aantrekkelijk te maken. Maar ook “oudere jongeren” zullen er veel plezier aan beleven! De App is gratis te downloaden via Google Play of de App Store. Marloes Borsboom geeft het officiële startsein voor de ingebruikname van de App.

                                            De muziek voor, tijdens en na afloop van de opening wordt verzorgd door leerlingen van Trias.

11.00 – 16.00 uur              Openstelling Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, Jaagpad 6.  Dit gemaal is gebouwd in 1874 als stoomgemaal, naar ontwerp van de architect P.A. Korevaar. In 1924 werd de installatie verbouwd tot dieselgemaal. Sinds 1989 draait het gemaal op elektriciteit, maar het heeft nog steeds de dieselpomp: deze kan desgewenst nog in bedrijf worden gesteld.

12.00 – 17.00 uur              Oude Kerk, Herenstraat 62B: open ter bezichtiging van de monumentale kerk en de tentoonstelling over het OMD-thema “Boeren, burgers en buitenlui”. Deze Oude Kerk is de vervanger van een romaanse kerk uit de 11e eeuw. De vierkante bakstenen toren dateert uit omstreeks 1400 en is nu inpandig. In de 15e eeuw werd het schip naar het westen uitgebreid, waardoor de toren werd ingesloten. Koor uit de 15e eeuw, sacramentshuisje aan de noordgevel uit 1514 en sacristie aan de zuidgevel uit 1524. De ingangspartij dateert uit de 18e eeuw.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling Hofrustkapel, Herenstraat 44B.  De kapel is gebouwd als gereformeerde kerk in 1894 door de architect R. Kuipers. In de jaren 1912-1913 is de kerk uitgebreid door architect Tjeerd Kuipers. In 1975 is er een door J. van Gelder in 1891 gebouwd orgel in geplaatst, afkomstig van de gereformeerde Westerkerk in Den Haag. Sinds 1984 in gebruik door en in eigendom van de Volle Evangelie Gemeente.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling St. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 69. De Bonifatiuskerk is een neogotische kruiskerk, met een lengte van 58,5 meter en een breedte van 22,5 meter van de hand van Nicolaas Molenaar (leerling van Cuypers). In de kerk is ambachtelijk vervaardigde ornamentiek te bezichtigen, zoals beeldhouwwerk, houtwerk, schilderingen, glas-in-lood, tegeltableaus, zilver-, goud- en kopersmeedwerk. Boven het kerkportaal staat een beeld van de H. Bonifatius, dat in 1854 werd geschonken aan de parochie. In de kerk is een reeks van 14 kruiswegstaties (tegeltableaus) van de hand van Theo Molkenboer. Tijdens Open Monumentendag worden er rondleidingen gegeven en op de koorzolder wordt tekst en uitleg gegeven over het grote orgel.

12.00 – 15.00 uur              Openstelling van de Oranjerie van Villa Elisa, Julialaantje 6, met een demonstratie vouw- en bouwplaten van Piet Design. Dit jaar kan deze bijzondere Oranjerie weer worden bewonderd! De Villa Elisa is rond 1870 in chaletstijl gebouwd, als gastenverblijf bij de Buitenplaats Welgelegen. De gietijzeren Oranjerie dateert uit ca. 1830, toen deze aan het koetshuis van de Buitenplaats Welgelegen werd gebouwd.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling van het monumentale Landgoed Te Werve, Van Vredenburchweg 105. Het prachtige landhuis, de duiventoren, het voormalige botenhuis, de recent gerestaureerde toegangsbrug en de poortwachterswoning zijn zeker een bezichtiging waard! Deze objecten zijn vandaag alleen van de buitenzijde te bewonderen.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling van boerderij (thans “Herberg”) Vlietzigt. Dit monument stamt uit 1890. De stal naast het woonhuis heeft een gevel in de Hollandse Neorenaissancestijl, wat voor deze periode zeer uniek is. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt. Aldaar is het natuurlijk ook mogelijk om een momentje uit te rusten en de honger te stillen of dorst te laven! 

13.00 – 16.00 uur              Speciaal voor de jongeren (leeftijd ongeveer groep 7 en 8 van het basisonderwijs) zal een verhalenverteller rondleidingen geven en spannende verhalen vertellen over bijzondere monumenten zoals paleizen en wat er in die tijd gebeurde! De start is elk heel uur vanaf het museumplein, de wandeling duurt circa drie kwartier. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook welkom. En zelfs ouders mogen meelopen……!

Zondag 10 september

11.00 – 15.30 uur              Openstelling Museum BB Bunkers, Van Vredenburchweg 176A. Dit jaar is voor het eerst het nieuwe museum te bezichtigen. Daar kunt u van alle diensten van de voormalige organisatie Bescherming Bevolking een selectie zien van uitrustingsstukken waarmee werd gewerkt. Daarnaast ziet u de inrichting van een eenvoudige schuilplaats en ziet u ook welke gevolgen een kernwapenaanval zou hebben gehad. Nergens in Nederland kunt u dergelijk totaalbeeld aanschouwen. Het gebouw, dat in de Duitse periode als keukengebouw voor de manschappen dienst deed, heeft ook na de oorlog verschillende andere functies gehad. Zo is het een groot aantal jaren in gebruik geweest bij de plantsoenendienst en ook de scouting is er gehuisvest geweest.

12.00 – 17.00 uur              Ook vandaag is boerderij Vlietzigt te bezichtigen. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt.

12.00 – 16.00 uur              Oldtimershow rond de Oude Kerk, georganiseerd door de Winkeliersvereniging Oud Rijswijk

                                                                                     -0-

Juli 2017: Voorbereiding Open Monumentendag 2017 in volle gang!

De voorbereidingen voor Open Monumentendag op 9 september in onze gemeente zijn in volle gang. Het thema dit jaar is “Boeren, burgers en buitenlui”. Dit was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaat- sen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

De Werkgroep Open Monumentendag probeert weer een aantrekkelijk programma op te stellen met het jaarthema als basis. Er zullen ook een fiets- en wandelroute worden opgenomen, die geheel of gedeeltelijk kunnen worden gevolgd.

Dit jaar willen we meer jongeren enthousiast maken voor monumenten, en ons cultureel erfgoed in het algemeen. We richten ons vooral op de leeftijdsgroep van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, maar natuurlijk zijn ook andere kinderen van harte uitgenodigd! Speciaal voor jongeren, maar even goed door ouderen te gebruiken, is een App (applicatie) in ontwikkeling die gratis kan worden gedownload en waarmee je ook de route kunt lopen! Wij hopen dat dit met name ook jongeren erg aanspreekt. De App zal tijdens Open Monumentendag “de lucht in gaan” en kort tevoren aan het basisonderwijs ter beschikking worden gesteld. Ook zal er op zaterdagmiddag 9 september een verhalenverteller zijn die met groepen kinderen een korte wandeling maakt en spannende verhalen vertelt over bijzondere monumenten!

Zodra het programma is vastgesteld zal dat ook op deze website worden gepubliceerd. Houdt u 9 september (en voor een beperkt programma  ook 10 september) in elk geval vast vrij voor bezoeken aan interessante monumenten, die normaal niet allemaal toegankelijk zijn. En als vanouds starten we in een mooi monument, de Oude Kerk in de Herenstraat, waar om 11.00 uur Open Monumentendag dor onze wethouder Cultuur, Marloes Borsboom, zal worden geopend. U bent u van harte welkom!